Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr

 

Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten och framförallt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland.

Som ombud för stiftelsen fungerar Ted Urho.

Kontakt: ombud@tvasprakiga.fi

 

 

Ansökningar

Stiftelsen uppdaterar för närvarande ansökningsförfarandet.

Ifall du vill få information om när ansökan är öppen, fyll i detta formulär.

Inför riksdagsvalet 2023 lämnas alla ansökningar in via ett gemensamt ansökningsprogram. Ansökan öppnar i december 2022 och en första behandling av ansökningar sker i januari 2023.

Under år då allmänna val förrättas prioriterar Stiftelsen stöd till kandidater vars politiska arbete främjar Stiftelsens ändamål.

Ansökningar om stöd till kandidater ska vara Stiftelsen tillhanda inom en vecka efter att partiernas kandidatanmälan lämnats in till valmyndigheten.