Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr

 

Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten och framförallt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland.

Som ombud för stiftelsen fungerar Ted Urho.

Kontakt: ombud@tvasprakiga.fi

 

 

Ansökningar

Ansökan om kandidatbidrag inför riksdagsvalet 2023 är öppna.

Du hittar ansökan här: tvasprakiga.rimbert.fi

Inför riksdagsvalet 2023 lämnas alla ansökningar in via ett gemensamt ansökningsprogram.

Ansökningar som lämnas in före den 15 januari 2023 kommer att behandlas och få ett beslut per den 15 februari 2023. Ansökningar som lämnas in före den 15 februari 2023 kommer att behandlas och få ett beslut per den 15 mars 2023.

Under år då allmänna val förrättas prioriterar Stiftelsen stöd till kandidater vars politiska arbete främjar Stiftelsens ändamål.

Ansökningar om stöd till kandidater ska vara Stiftelsen tillhanda inom en vecka efter att partiernas kandidatanmälan lämnats in till valmyndigheten.