Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr

 

Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten och framförallt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland.

 

Ansökningar

Under år då allmänna val förrättas prioriterar Stiftelsen stöd till kandidater vars politiska arbete främjar Stiftelsens ändamål.

Ansökningar om stöd till kandidater ska vara Stiftelsen tillhanda inom en vecka efter att partiernas kandidatanmälan lämnats in till valmyndigheten.

 

Ansökningar kan sändas per e-post till ombud@tvasprakiga.fi